Author: White, Michael


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené ...

| The Family Journal

by Chang, Jeff | 22 Apr 2014, 10:00 | 1 review | reflektující tým   vzdělávání   supervize   návody   narativní přístup  


Práce reflektujícího týmu jako procedura definování

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes ...

by White, Michael ; Brzkovská, Jana | 26 Apr 2014, 19:40 | návody   reflektující tým   narativní přístup  


Narativní přístup

V rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii. Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:22 | narativní přístup  


Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:47 | přepis rozhovoru   terapeutické postupy   kazuistika   narativní přístup   metafory  


Reportáže z Evropy: Společné základy – rozmanitá praxe

V psychoterapii existuje mnoho stars, ale pouze několik opravdových superstars. Mezi nimi v současnosti září tři postavy: Harlene Andersonová, Tom Andersen a Michael White. Přibližně těmito slovy zahájil finský terapeut Jaakko Seikkula v ranních hodinách dne desátého června sympozium Common Ground – Versatile Practices, které se konalo v Aulanku, na ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:56


Může krátká terapie otevřít dveře k proměně?: Třetí vlna

Nejdříve to bylo jako pozorování zázraku. Osoba jako Marisa přichází, jdouce po léta po cestě, která vypadá, že vede do ještě větší mizérie. Během konverzace se objeví rozcestí a cesta, která tam vždy byla, ale nějak nebyla zaregistrována. Nikdy předtím jsem neviděl, že by se tohle v terapii dělo. Já ...

by O'Hanlon, Bill | 7 May 2014, 11:31 | kazuistika   KONS  


Příběh, vědění a moc

V této kapitole jsem podal přehled posledních událostí ve vývoji sociální teorie, které mě (M.W.) a Davida velice zaujaly, a některých důsledků, které podle nás mají tyto myšlenky v terapii. Čtenáři možná znají debatu o moci, která proběhla v nedávných letech na stránkách literatury o rodinné terapii. Dovolte mi, abych ...

by White, Michael ; Epston, David ; Peclová, Kateřina | 12 May 2014, 8:48 | KONS   narativní