Some Historical Conditions of Narrative Work

Written to honor the immense contribution of Michael White as a leader in the de­velopment of narrative therapy, this historical essay contrasts the origins of psycho­analysis, family therapy and narrative therapy. Changes in the understanding of therapeutic strategies, methods of training and supervision, styles of leadership, the involvement of audiences ...

by Beels, Christian C. | 19 Feb 2015, 8:51 | narativní přístup   historie  


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Au bord de la riviere: ou comment rester décentré par rapport à l’histoire de son client

Ceci est l'histoire de ce que Cristina, Pierre, Philippe et Gilles ont vécu, avec leurs pairs, tous coachs, lors d'un atelier d'analyse de pratiques. Cristina souhaitait ardemment travailler sur sa situation. L'ingénierie de l'atelier s'appuyait sur les pratiques narratives. Dans cette "arène thérapeutique", comme la nomme Michael White, je ...

| PŘEKLAD

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 14 Jul 2015, 8:33 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Michael White and Steve de Shazer: New Directions in Family Therapy

Our attraction to these approaches and our observation of their siilarities and differences le us to try and to place these two therapeutic approaches in context.

by Chang, Jeff ; Phillips, Michele | 10 Oct 2015, 12:12 | solution focused   narativní přístup  


Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené ...

| The Family Journal

by Chang, Jeff | 22 Apr 2014, 10:00 | 1 review | reflektující tým   vzdělávání   supervize   návody   narativní přístup  


Narativní přístup

V rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii. Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:22 | narativní přístup  


Může krátká terapie otevřít dveře k proměně?: Třetí vlna

Nejdříve to bylo jako pozorování zázraku. Osoba jako Marisa přichází, jdouce po léta po cestě, která vypadá, že vede do ještě větší mizérie. Během konverzace se objeví rozcestí a cesta, která tam vždy byla, ale nějak nebyla zaregistrována. Nikdy předtím jsem neviděl, že by se tohle v terapii dělo. Já ...

by O'Hanlon, Bill | 7 May 2014, 11:31 | kazuistika   KONS  


Reportáže z Evropy: Společné základy – rozmanitá praxe

V psychoterapii existuje mnoho stars, ale pouze několik opravdových superstars. Mezi nimi v současnosti září tři postavy: Harlene Andersonová, Tom Andersen a Michael White. Přibližně těmito slovy zahájil finský terapeut Jaakko Seikkula v ranních hodinách dne desátého června sympozium Common Ground – Versatile Practices, které se konalo v Aulanku, na ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:56


Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:47 | přepis rozhovoru   terapeutické postupy   kazuistika   narativní přístup   metafory  


Author: Tomm, Karl

Karl Tomm has been the director of the Family Therapy Program in Calgary for more than 35 years. He has developed an international reputation not only as a family therapist, major innovator, theoretician, and trainer of family therapists but also as a leader in facilitating dialogues among many of the ...