Reports

Láska léčí: polemika (nejen) s Pavlem Ratajem / Nepustil, Pavel

2021. 6 s.

Zásadní problém je podle mého názoru v představě, že závislost je jak v partnerském vztahu, tak v terapii cizorodým prvkem, jakýmsi nádorem, který roste uvnitř člověka a přináší s sebou nespolehlivost, agresivitu, neschopnost naslouchat. K této představě nám pochopitelně pomáhá rozšířené pojetí, že závislost je porucha, nemoc. Něco, co najednou propukne, bez ohledu na okolní svět, bez ohledu na vztahy kolem.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ReportsSubject: závislost

Variant(s): adiktologie

Celkem záznamů: 23Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)zavislost


Reports

Diskurz radikálního konstruktivismu / Schmidt, Siegfried J. -- Strnad, Vratislav (překlad)

Praha: Insitut pro systemickou zkušenost, 1992. 10 s.

Originální název: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus

In: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main. - - 1987

Radikální konstruktivismus umožňuje empiricky fundovanou alternativu novodobého vědeckého pozitivismu, bez podlehnutí módním trendům kritiky vědy z iracionalis- tických pozic. Produktivním způsobem překonává relativistické a skepticistické pozice tím, že prokazuje, že právě subjektivní závislost našich konstrukcí skutečnosti může vysvětlit naše úspěšné jednání v sociálně přijatém a zdánlivě objektivním fyzikálním světě. Poskytuje argumenty pro smysluplné překonání evropské tradice myšlení a poukazuje na naši plnou odpovědnost za přírodu a sociální prostředí, v nichž žijeme.

Různé: Výběr překladatele

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Závislost na diagnóze závislosti: a o jiných závislostech / Strnad, Vratislav

Jako odborníci i jako lidi žijeme ve světě hustě zaplněném tématem závislosti. Závislost na penězích a majetku, závislost na moci, závislost na obdivu, závislost na práci, závislost na přátelích, na společnosti, na spánku, na podnětech... Některé závislosti nabyly v klinickém kontextu zvláštnějšího významu (závislost na jídle, závislost na práci, závislost na matce, závislost na droze) a staly se synonymy diagnóz se zvláštními jmény. Pak náhle vznikla nová, komplexní diagnóza "závislé osobnosti" (neplést se "závislostí na osobnosti", kteréžto označení se nevžilo) a nový typ zařízení "pro léčbu závislostí". Jak rozsah pojmu (v odborné i obecné diskusi) nabývá, jeho obsahu ubývá, což není nic zvláštního. Zároveň však, zdá se mi, s touto obsahovou neurčitostí paradoxně roste démoničnost tohoto pojmu, jeho tajemná síla.

Hesla: závislost

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Thesis / kazuistiky

Komentovaná kazuistika / Zvolská, Petra

Škvorec: 2005. 12 s.

Postupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i celé atmosféry. Kontinuitu také mohu spatřovat v návaznosti témat, která klientka přinesla tak, jak se v jejím životě vždy v mezidobí mezi sezeními udála.

Hesla: domácí úkoly ; doprovázení ; formulování zakázky ; kazuistika ; oddělení pro léčbu závislostí ; opiáty ; přepis rozhovoru ; stěžovatel ; substituční léčba ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Individuální terapie slečny Nicol / Vobořilová, Lucie

2009. 19 s.

Pak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla pocit, že si to musím já ujasnit, zda jdeme správnou cestou a jak pokračovat dál. Také jsem měla pocit, že to spolu souvisí. Nicol se ujala pocitu ,,nepřipravenosti“. V tu chvíli jsem si myslela, že bych mohla zkusit naraci, ale nakonec jsem toho nevyužila a použila tzv. škálování.

Hesla: drogy ; kazuistika ; krizové centrum ; přepis rozhovoru ; závislost ; škálování

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Od pomáhání k terapii / Syslová, Dana

10 s.

Terapeut je upozorněn jinými zdroji na klientovy problémy při vykonávání veřejně prospěšných prací, které ohrožují jeho svobodu. Zadavatel žádá terapeuta, aby v tomto směru na klienta zapůsobil. Terapeut se touto situací zabývá v profesionální, metodologické a etické rovině. Poté, co klienta ujistím o svém pochopení pro jeho postoj, se uchyluji k tomu, že splním úkol od svého zadavatele, což bych bývala – pokud by o tom Pavel nezačal mluvit sám – neudělala. Tento akt kontroly uvádím větou: „Já teď vypadnu z role a budu – byť mi to nepřísluší – na vás apelovat, abyste s nimi zůstal v kontaktu a třeba vyjednával o nějaké změně...“ a pokračuji nevyžádanou radou: „...ale rozhodně si myslím, že dělat cokoliv je lepší než to nechat být a dočkat se přeměny na normální trest.“ Na to klient odpovídá: „No jasně, to nehrozí. Já tam jdu příští týden... už jsem objednanej“.

Hesla: drogy ; interní ambulance ; kazuistika ; konflikt zájmů ; substituční léčba ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Šutorková, Kateřina

Praha: 2009. 16 s.

Uvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“, do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, kdy mi vysvětloval důvody, proč mi to neřekl. Uvědomila jsem si, jak právě předpoklady mohou ovlivňovat práci s tak náročnou cílovou skupinou jako jsou klienti kontaktních center.

Hesla: doprovázení ; drogy ; externalizace ; kazuistika ; konflikt zájmů ; kontaktní centrum ; poradenství ; předpoklady ; terapie ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Případová práce / Strachoňová, Kamila

2005. 10 s.

Na setkání popisuje smutek, který ho „zavalil“. Snažím se mapovat, s čím smutek souvisí, co říká Tomášovi. Do hry vstupují další věci jako bezcennost, být nulou, chyby z minulosti. Zajímá mě, kdy tyto pocity nemají šanci vzniknout. Ujišťuji se, jak nazvat všechny tyto pocity. Opakuje, že smutkem. Chci vědět, čeho chce smutek dosáhnout, o co mu jde. Poté: co se mu už podařilo?

Různé: Poznámky garanta

Hesla: cirkulární dotazování ; drogy ; externalizace ; kazuistika ; placená léčba ; smutek ; substituční léčba ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Komentovaná kazuistika / Staňková-Zemanová, Yvona

2006. 12 s.

Mým osobním předpokladem pro práci v programu je pochybnost, zda klient, který projde terapeutickým procesem, začínajícím určením diagnózy závislosti (popis problémového systému), pokračujícím odhalováním příčin problémového chování a končí popisy vzorců chování, které v budoucnu klient nemá opakovat (rozšiřování problémového systému). Zda to umožňuje klientovi návrat mezi lidi, kteří problém se závislostí nemají, a tedy ho ani neřeší.

Hesla: drogy ; externalizace ; kazuistika ; narativní přístup ; psychoterapeutické zařízení ; psychoterapie ; substituční léčba ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports