000002497 001__ 2497
000002497 005__ 20220202114506.0
000002497 041__ $$ačesky
000002497 100__ $$0AUTHOR|(SYS)nepustilpavel$$aNepustil, Pavel
000002497 245__ $$aLáska léčí$$bpolemika (nejen) s Pavlem Ratajem
000002497 260__ $$c2021
000002497 300__ $$a6 s.
000002497 520__ $$aZásadní problém je podle mého názoru v představě, že závislost je jak v partnerském vztahu, tak v terapii cizorodým prvkem, jakýmsi nádorem, který roste uvnitř člověka a přináší s sebou nespolehlivost, agresivitu, neschopnost naslouchat. K této představě nám pochopitelně pomáhá rozšířené pojetí, že závislost je porucha, nemoc. Něco, co najednou propukne, bez ohledu na okolní svět, bez ohledu na vztahy kolem.
000002497 8564_ $$s86725$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2497/files/Nepustil.pdf
000002497 980__ $$aREPORT

000001929 001__ 1929
000001929 005__ 20150311122614.0
000001929 035__ $$aSUBJECT|(SYS)zavislost
000001929 150__ $$azávislost
000001929 450__ $$aadiktologie
000001929 980__ $$aSUBJECT
000001929 980__ $$aAUTHORITY

000001354 001__ 1354
000001354 005__ 20150218105900.0
000001354 041__ $$ačesky
000001354 100__ $$0AUTHOR|(SYS)schmidtsiegfriedj$$aSchmidt, Siegfried J.
000001354 245__ $$aDiskurz radikálního konstruktivismu
000001354 260__ $$aPraha$$bInsitut pro systemickou zkušenost$$c1992
000001354 300__ $$a10 s.
000001354 500__ $$aVýběr překladatele
000001354 520__ $$aRadikální konstruktivismus umožňuje empiricky fundovanou alternativu novodobého vědeckého pozitivismu, bez podlehnutí módním trendům kritiky vědy z iracionalis- tických pozic. Produktivním způsobem překonává relativistické a skepticistické pozice tím, že prokazuje, že právě subjektivní závislost našich konstrukcí skutečnosti může vysvětlit naše úspěšné jednání v sociálně přijatém a zdánlivě objektivním fyzikálním světě. Poskytuje argumenty pro smysluplné překonání evropské tradice myšlení a poukazuje na naši plnou odpovědnost za přírodu a sociální prostředí, v nichž žijeme.
000001354 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav$$epřeklad
000001354 765__ $$aDer Diskurs des Radikalen Konstruktivismus
000001354 773__ $$pDer Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main$$y1987
000001354 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1354/files/Schmidt, S.J.  Diskurz radikalniho konstruktivismu.pdf
000001354 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1354/files/Schmidt, S.J.  Diskurz radikalniho konstruktivismu.gif?subformat=icon$$xicon
000001354 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1354/files/Schmidt, S.J.  Diskurz radikalniho konstruktivismu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001354 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1354/files/Schmidt, S.J.  Diskurz radikalniho konstruktivismu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001354 980__ $$aREPORT

000001308 001__ 1308
000001308 005__ 20150311122519.0
000001308 041__ $$ačesky
000001308 100__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav
000001308 245__ $$aZávislost na diagnóze závislosti$$ba o jiných závislostech
000001308 520__ $$aJako odborníci i jako lidi žijeme ve světě hustě zaplněném tématem závislosti. Závislost na penězích a majetku, závislost na moci, závislost na obdivu, závislost na práci, závislost na přátelích, na společnosti, na spánku, na podnětech... Některé závislosti nabyly v klinickém kontextu zvláštnějšího významu (závislost na jídle, závislost na práci, závislost na matce, závislost na droze) a staly se synonymy diagnóz se zvláštními jmény. Pak náhle vznikla nová, komplexní diagnóza "závislé osobnosti" (neplést se "závislostí na osobnosti", kteréžto označení se nevžilo) a nový typ zařízení "pro léčbu závislostí". Jak rozsah pojmu (v odborné i obecné diskusi) nabývá, jeho obsahu ubývá, což není nic zvláštního. Zároveň však, zdá se mi, s touto obsahovou neurčitostí paradoxně roste démoničnost tohoto pojmu, jeho tajemná síla.
000001308 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001308 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1308/files/Strnad, Vratislav - Zavislost na diagnoze zavislosti.pdf
000001308 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1308/files/Strnad, Vratislav - Zavislost na diagnoze zavislosti.gif?subformat=icon$$xicon
000001308 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1308/files/Strnad, Vratislav - Zavislost na diagnoze zavislosti.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001308 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1308/files/Strnad, Vratislav - Zavislost na diagnoze zavislosti.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001308 980__ $$aREPORT

000001270 001__ 1270
000001270 005__ 20150311122449.0
000001270 041__ $$ačesky
000001270 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zvolskapetra$$aZvolská, Petra
000001270 245__ $$aKomentovaná kazuistika
000001270 260__ $$aŠkvorec$$c2005
000001270 300__ $$a12 s.
000001270 520__ $$aPostupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i celé atmosféry. Kontinuitu také mohu spatřovat v návaznosti témat, která klientka přinesla tak, jak se v jejím životě vždy v mezidobí mezi sezeními udála.
000001270 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001270 65017 $$akazuistiky
000001270 653__ $$apřepis rozhovoru
000001270 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001270 653__ $$aopiáty
000001270 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001270 653__ $$aoddělení pro léčbu závislostí
000001270 653__ $$asubstituční léčba
000001270 653__ $$0PROJECT|(SYS)ukolydopisyaosvedceni$$adomácí úkoly
000001270 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001270 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000001270 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stezovatel$$astěžovatel
000001270 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1270/files/zvolska petra.pdf
000001270 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1270/files/zvolska petra.gif?subformat=icon$$xicon
000001270 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1270/files/zvolska petra.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001270 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1270/files/zvolska petra.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001270 980__ $$aTHESIS
000001270 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe, A., Schweitzer, J$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno, 2001$$o1$$rKN1
000001270 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mUmění pomáhat, Renesance, Písek, 1996$$o2$$rKN32
000001270 999C5 $$9CURATOR$$hPecháčková, S.$$mZpráva o systemické terapii, ISZ, Praha, 1993$$o3$$rKN38
000001270 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-04 11:09:24$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001253 001__ 1253
000001253 005__ 20150311122403.0
000001253 041__ $$ačesky
000001253 100__ $$0AUTHOR|(SYS)voborilovalucie$$aVobořilová, Lucie
000001253 245__ $$aIndividuální terapie slečny Nicol
000001253 260__ $$c2009
000001253 300__ $$a19 s.
000001253 520__ $$aPak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla pocit, že si to musím já ujasnit, zda jdeme správnou cestou a jak pokračovat dál. Také jsem měla pocit, že to spolu souvisí. Nicol se ujala pocitu ,,nepřipravenosti“. V tu chvíli jsem si myslela, že bych mohla zkusit naraci, ale nakonec jsem toho nevyužila a použila tzv. škálování.
000001253 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001253 65017 $$akazuistiky
000001253 653__ $$apřepis rozhovoru
000001253 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001253 653__ $$adrogy
000001253 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001253 653__ $$akrizové centrum
000001253 653__ $$0SUBJECT|(SYS)skalovani$$aškálování
000001253 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1253/files/voborilova lucie.pdf
000001253 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1253/files/voborilova lucie.gif?subformat=icon$$xicon
000001253 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1253/files/voborilova lucie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001253 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1253/files/voborilova lucie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001253 980__ $$aTHESIS
000001253 999C5 $$9CURATOR$$hSoňa Pecháčková$$mZpráva o systemické terapii$$o3$$rKN38
000001253 999C5 $$9CURATOR$$hArist von Schlippe, Jochen Schweitzer$$mSystemická terapie a poradenství$$o2$$rKN1
000001253 999C5 $$9CURATOR$$hElsa Jonesová, Eia Asen$$mTerapie a deprese, systemická párová$$o1$$rKN36

000001243 001__ 1243
000001243 005__ 20150311123745.0
000001243 041__ $$ačesky
000001243 100__ $$0AUTHOR|(SYS)syslovadana$$aSyslová, Dana
000001243 245__ $$aOd pomáhání k terapii
000001243 300__ $$a10 s.
000001243 520__ $$aTerapeut je upozorněn jinými zdroji na klientovy problémy při vykonávání veřejně prospěšných prací, které ohrožují jeho svobodu. Zadavatel žádá terapeuta, aby v tomto směru na klienta zapůsobil. Terapeut se touto situací zabývá v profesionální, metodologické a etické rovině.  Poté, co klienta ujistím o svém pochopení pro jeho postoj, se uchyluji k tomu, že splním úkol od svého zadavatele, což bych bývala – pokud by o tom Pavel nezačal mluvit sám – neudělala. Tento akt kontroly uvádím větou: „Já teď vypadnu z role a budu – byť mi to nepřísluší – na vás apelovat, abyste s nimi zůstal v kontaktu a třeba vyjednával o nějaké změně...“ a pokračuji nevyžádanou radou: „...ale rozhodně si myslím, že dělat cokoliv je lepší než to nechat být a dočkat se přeměny na normální trest.“ Na to klient odpovídá: „No jasně, to nehrozí. Já tam jdu příští týden... už jsem objednanej“.
000001243 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001243 65017 $$akazuistiky
000001243 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001243 653__ $$adrogy
000001243 653__ $$asubstituční léčba
000001243 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001243 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001243 653__ $$ainterní ambulance
000001243 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001243 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1243/files/syslova dana.pdf
000001243 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1243/files/syslova dana.gif?subformat=icon$$xicon
000001243 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1243/files/syslova dana.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001243 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1243/files/syslova dana.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001243 980__ $$aTHESIS
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hCecchin Gianfranco, Lane Gerry, Ray Wendel$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi. KONS č.17, ISZ 1998.$$o1$$rKN54
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hCháb, Milan$$mSvět bez ústavů. Quip, 2004$$o2$$rKN106
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hCecchin Gianfranco, Lane Gerry, Ray Wendel$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi. KONS č.17, ISZ 1998.$$o3$$rKN54
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hLudewig, Kurt$$mSystemická terapie, základy klinické teorie a praxe. ISZ a Pallata, 1994.$$o4$$rKN2
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hPecháčková, Soňa$$mZpráva o systemické terapii. ISZ, Praha 1993$$o5$$rKN38
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe Arist, Schweitzer Jochen$$mSystemická terapie a poradenství. Cesta, Brno 2001.$$o6$$rKN1
000001243 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, Ivan$$mUmění pomáhat. Renesance, Písek 1996$$o6$$rKN32

000001242 001__ 1242
000001242 005__ 20150311123745.0
000001242 041__ $$ačesky
000001242 100__ $$0AUTHOR|(SYS)sutorkovakaterina$$aŠutorková, Kateřina
000001242 245__ $$aZávěrečná práce
000001242 260__ $$aPraha$$c2009
000001242 300__ $$a16 s.
000001242 520__ $$aUvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“,  do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, kdy mi vysvětloval důvody, proč mi to neřekl. Uvědomila jsem si, jak právě předpoklady mohou ovlivňovat práci s tak náročnou cílovou skupinou jako jsou klienti kontaktních center.
000001242 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001242 65017 $$akazuistiky
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001242 653__ $$adrogy
000001242 653__ $$aporadenství
000001242 653__ $$aterapie
000001242 653__ $$akontaktní centrum
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.pdf
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.gif?subformat=icon$$xicon
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001242 980__ $$aTHESIS
000001242 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla Ivan$$mUmění pomáhat, Slon, Praha 1999$$o1$$rKN32
000001242 999C5 $$9CURATOR$$mUmění terapie, studijní materiál ISZ 1999, str. 32$$o2
000001242 999C5 $$9CURATOR$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi, pracovní text$$o3$$rKN54

000001239 001__ 1239
000001239 005__ 20150311123745.0
000001239 041__ $$ačesky
000001239 100__ $$0AUTHOR|(SYS)strachonovakamila$$aStrachoňová, Kamila
000001239 245__ $$aPřípadová práce
000001239 260__ $$c2005
000001239 300__ $$a10 s.
000001239 500__ $$aPoznámky garanta
000001239 520__ $$aNa setkání popisuje smutek, který ho „zavalil“. Snažím se mapovat, s čím smutek souvisí, co říká Tomášovi. Do hry vstupují další věci jako bezcennost, být nulou, chyby z minulosti. Zajímá mě, kdy tyto pocity nemají šanci vzniknout. Ujišťuji se, jak nazvat všechny tyto pocity. Opakuje, že smutkem. Chci vědět, čeho chce smutek dosáhnout, o co mu jde. Poté: co se mu už podařilo?
000001239 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut02$$aUT02
000001239 65017 $$akazuistiky
000001239 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001239 653__ $$adrogy
000001239 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001239 653__ $$asubstituční léčba
000001239 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001239 653__ $$0SUBJECT|(SYS)cirkularnidotazovani$$acirkulární dotazování
000001239 653__ $$aplacená léčba
000001239 653__ $$asmutek
000001239 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1239/files/strachonova kamila.pdf
000001239 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1239/files/strachonova kamila.gif?subformat=icon$$xicon
000001239 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1239/files/strachonova kamila.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001239 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1239/files/strachonova kamila.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001239 980__ $$aTHESIS

000001229 001__ 1229
000001229 005__ 20150311122258.0
000001229 041__ $$ačesky
000001229 100__ $$0AUTHOR|(SYS)stankovazemanovayvona$$aStaňková-Zemanová, Yvona
000001229 245__ $$aKomentovaná kazuistika
000001229 260__ $$c2006
000001229 300__ $$a12 s.
000001229 520__ $$aMým osobním předpokladem pro práci v programu je pochybnost, zda klient, který projde terapeutickým procesem, začínajícím určením diagnózy závislosti (popis problémového systému), pokračujícím odhalováním příčin problémového chování a končí popisy vzorců chování, které v budoucnu klient nemá opakovat (rozšiřování problémového systému). Zda to umožňuje klientovi návrat mezi lidi, kteří problém se závislostí nemají, a tedy ho ani neřeší.
000001229 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut02$$aUT02
000001229 65017 $$akazuistiky
000001229 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001229 653__ $$adrogy
000001229 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001229 653__ $$asubstituční léčba
000001229 653__ $$0PROJECT|(SYS)psychoterapie$$apsychoterapie
000001229 653__ $$apsychoterapeutické zařízení
000001229 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001229 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001229 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001229 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1229/files/stankova-zemanova yvona.pdf
000001229 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1229/files/stankova-zemanova yvona.gif?subformat=icon$$xicon
000001229 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1229/files/stankova-zemanova yvona.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001229 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1229/files/stankova-zemanova yvona.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001229 980__ $$aTHESIS
000001229 999C5 $$9CURATOR$$hIvan Úlehla$$mUmění pomáhat, Renesance, Písek$$o1$$rKN32
000001229 999C5 $$9CURATOR$$hKurt Ludewig$$mSystemická terapie, Pallata, Praha 1994$$o2$$rKN2
000001229 999C5 $$9CURATOR$$hJill Freedman, Gene Combs$$o3$$rKN33
000001229 999C5 $$9CURATOR$$hArist von Schlippe, Jochen Schweitzer$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno 2001$$o4