Případová práce k závěrečným obhajobám

Když jsem se zpětně díval na videu na svoji práci, napadaly mě věci, které bych dělal nyní jinak, protože s odstupem jsem přicházel na nevyužité možnosti, které zázračná otázka skýtá a nedostatečně jsem ji vytěžil. Uvědomoval jsem si zpětně, že jsem klientku málo vtahoval do přítomného okamžiku, kdy se zázrak ...

by Brejcha, Tomáš | 24 Mar 2014, 15:41 | závislost   drogy   terénní sociální práce   kazuistika   formulování zakázky   konflikt zájmů   motivační rozhovory  


Kasuistika

Položení zázračné otázky Kateřině bylo intuitivní rozhodnutí a uvědomovala jsem si možné riziko práce jen s jedním klientem v kontextu párové terapie. Ale ukázalo se, že bylo užitečné a s otázkou jsme nakonec pracovali společně a interaktivně i s Tomášem. Odrazilo se to v atmosféře setkání, v tom, že takto ...

by Červinková, Alice | 25 Mar 2014, 14:39 | drogy   závislost   kazuistika   partnerské vztahy   substituční léčba   pátrání po zdrojích   formulování zakázky   otázka na zázrak   párová terapie  


Závěrečná práce

Nikdy mě nepřestanou fascinovat mechanismy, které přispívají ke změnám, úzdravám, pokrokům. Jsou to děje, na které stojí za to si posvítit, pátrat po nich, ale někdy je jen přijmout, pokud splní přání klienta.

by Gärtnerová, Emilie | 26 Mar 2014, 8:03 | sebereflexe   vězení   výherní automaty   závislost   kazuistika  


Závěrečná práce

Ptám se, jak by vypadal dílčí cíl, když zařadí recidivu do své cesty k uzdravení – docházíme společně k formulaci částečného cíle: jako zvládnutí recidivy v co nejkratším čase a s využitím všech nástrojů, které má k dispozici.

by Hajderová, Jana | 28 Apr 2014, 8:20 | závislost   léky   kazuistika   občanské sdružení   SF  


Systemická psychoterapie drogového faráře

Pomáhání slovem a nasloucháním je pro mne už 12 let záležitostí srdce, vždy znovu zajímavou a dobrodružnou. Od prvního nesmělého naslouchání drogově závislým v terapeutické komunitě, přes poradenskou činnost ve vězení a duchovní službu lidem ve farnosti, až po tabulku s nápisem: katolický kněz a psychoterapeut. Bez systemického psychoterapeutického výcviku, ...

by Jargus, Marek | 29 Apr 2014, 12:07 | sebereflexe   drogy   závislost   kazuistika   kontaktní centrum   zkušený klient   léčba závislostí   pátrání po zdrojích   supervize  


Závěrečná práce

V průběhu této práce jsem se pokusil doložit, jak se může vyvíjet vztah otce a syna a to i za podmínek, že nejsou spolu v přímém kontaktu. Z pohledu narativního přístupu to lze nazvat hledáním alternativního příběhu, kde si klient nalézá nové spojení v jeho popsaných událostech. Zde si nejde ...

by Kilian, Zdeněk | 30 Apr 2014, 7:25 | kazuistika   vězení   závislost   léčba závislostí   drogy   formulování zakázky  


Závěrečná práce, komentovaná kazuistika

Nemám v tuto chvíli vůbec žádné informace o tom, kam bychom měli s klientkou směřovat. Jelikož, sice na jinou otázku, ale přeci zmínila „chtěla bych se probudit a nemít ty problémy“ mohu předpokládat, že bychom měli pracovat na odstranění nějakých „problémů“. To chce asi každý klient. Rozhoduji se tedy jít ...

by Němec, Michal | 1 May 2014, 9:35 | závislost   kazuistika   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   rámování   strach   partnerské vztahy  


Sandra

Když přišla Sandra, byla hodně stručná, dávala najevo, že „se všemu podrobí,“ jenom aby nešla do vězení. Když jsem se jí ptal, co si myslí, že by jí naše setkávání mohlo přinést dobrého, řekla, že se uvidí, že to nemůže takto dopředu říct.

by Nepustil, Pavel | 1 May 2014, 11:22 | kazuistika   bezdomovci   bezpečí   závislost   drogy   soudní dohled   konflikt zájmů   dekonstrukce  


Všechno má svůj čas

Díky své konkrétní práci s klientkou jsem přemýšlela nad obrovskou škálou obtíží, s kterými za námi klienti mohou přijít. Otevřela se mi otázka, jaká témata ve mně vyvolávají respekt. Jak mohu efektivněji pracovat, abych byla schopná vést pro klienta užitečný rozhovor? Čím to témata dělají, že o nich přemýšlím jinak? ...

by Přikrylová, Lenka | 1 May 2014, 18:22 | kazuistika   závislost   léky   zneužívání   samostanost   bezpečí   kompetence klienta   sebereflexe   supervize   partnerské vztahy  


Závěrečná práce k obhajobám psychoterapeutického výcviku

Na pravidelných psychoterapeutických konzultacích jsme sledovali, co začíná „vylézat zpod drog.“ Takto „vylézaly“ i fyzické nemoci, které se teď objevily a byly po celou dobu „schované“ pod drogami. Začaly se mu zdát sny týkající se zejména úzkosti ze zhoršujícího se zdraví (padání zubů) a vztahu s otcem (ve snu se ...

by Šejnoha, Michal | 2 May 2014, 13:17 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   psychoterapeutické středisko   kutání   zkušený klient   škálování   cirkulární dotazování