Translations / studentské překlady

Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu / Klöber, Gabriela M.

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. Použitím této metafory se učí sami sobě lépe rozumět, pochopit se v pravém slova smyslu, poznávat a využívat vlastní pozitivní zdroje. Umožňuje jim to zvolit vlastní rozhodnutí (rozhodnutí pro vlastní rozhodnutí) rozvíjí to další alternativy chování. V tomto článku jsou popsány jednotlivé kroky práce s metaforou narcisu.

Hesla: metafory ; narativní přístup ; návody ; oblasti aplikace

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)