Translations / zlatý fond

Úkol profesionála ve druhém sezení / Korman, Harry

Originální název: The task of the interviewer in the second session

In: 105-115. - Roč. 19, č. 1, - 1997

Lidé za námi chodí, protože si přejí, aby se jim dařilo lépe. Můžeme proto prohlásit, že ono „lépe“ nejen že je jediné téma, které je namístě – ale že by také bylo nerespektuplné vůči klientovi, kdybychom o něm nemluvili. Vždy začínáme sezení zřetelem k tomuto tématu, a to až do chvíle, kdy se dialog stočí ke účelu sezení. „Druhým sezením“ míníme proces, který se uskutečňuje, když profesionál a klient mluví o tom, co se zlepšilo. Je proto mnohem užitečnější mluvit o „jednání prvního sezení“ , „first- session-bahavior“, které nastává, když terapeut a klient hledají a vypočítávají, podle čeho mohou poznat, že terapie už nadále není zapotřebí; a o „jednání druhého sezení“ , “second-session-behavior“ , kdy terapeut a klient hledají a vypočítávají, co se zlepšilo a jak se to stalo.

Hesla: návody ; SF ; struktura rozhovoru

Viz též: The task of the interviewer in the second session

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)