Translations / citováno studenty KN107

Emócie v terapii orientovanej na riešenie / Lipchik, Eve

In: Lipchik, Eve: Beyond Technique in Solution-Focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship. New York: Guilford. - s. 62-70. - 2002
In: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship
Hostitelský dokument

Spomínam si na svojho prvého učiteľa pred rokmi, ktorý neustále opakoval, „ zostaň so svojimi pocitmi.“ Neskôr, keď som bola vo výcviku v rodinnej terapii iný učiteľ zvykol vravieť, „ Zostaňte stranou od emócií.“ Dnes, vravím svojím študentom, „ Neignorujte emócie.“ Vyzdvihovanie dôležistosti alebo naopak dávanie emócií do pozadia v psychoterapii závisí na teoretickej orientácii psychoterapeutického smeru. Môj 1. učiteľ doporučoval, aby som klientov viedla k väčšiemu uvedomovaniu si potlačených emócií a tým k budovaniu náhľadu klientov na ich vlastné emócie. Môj učiteľ v rodinnej terapii ma naopak smeroval k vnímaniu nefunkčných interakčných vzorcov s cieľom prerušiť ich. Dnes vravím študentom, aby neignorovali pocity, pretože sú dôležitým zdrojom riešení, práve tak, ako myšlienky a chovanie.

Hesla: emoce ; kazuistika ; přepis rozhovoru ; SF

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)