Translations / studentské překlady

Nepřemýšlejte, ale pozorujte: Jaký význam má práce Ludwiga Wittgensteina pro SFBT? / De Shazer, Steve -- Seeháková, Karolína (překlad)

Originální název: Don't thing, but observe. What is importance of the work of Ludwig Wittgenstein for solution-focused brief therapy?


In: Don't Think, but observe
Hostitelský dokument

Pochopitelně jsem často dotazován na můj zájem o Wittgensteinovu práci a jeho časté citace jak v mém psaní, tak na mých vzdělávacích seminářích. Poněvadž tvrdím, že SFBT je cvičení (postup) nebo činnost, která je bez podkladové (důležité) teorie, zdá se přinejmenším podivné, ne-li kontradiktorní se odkazovat stále dokola na filozofovu práci. To mylně vede některé čtenáře a účastníky semináře k myšlence, že Wittgensteinova práce může skutečně poskytnout (chybějící) teorii. Nicméně, jak rychle zjistí, pokud hledají filozofický systém nebo teorii, čtení Wittgensteina je přinejmenším znepokojující a matoucí, protože neposkytuje takový systém nebo teorii.

Hesla: SF ; solution focused

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)