Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Honsů, Renata

Praha: 2011. 20 s.

Postřehla jsem, když klientka vypovídala své příhody, mohla pracovat s mými otázkami a naopak k mému dotazování vyhledala následnou další příhodu. Pravděpodobně více jako vyjádření než únik. Došlo i k posunu od první konzultace, kdy se klientka neverbálně popudlivě udivovala mému dotazování a v poslední konzultaci se snaživě zamýšlela a pracovala s dotazem.

Hesla: kazuistika ; konflikt zájmů ; medikace ; mluvení a naslouchání ; paradox ; přepis rozhovoru ; připojení ; sebereflexe ; smrt a umírání ; ztráta blízkého člověka

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)