Thesis / kazuistiky

Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého / Novotná, Nora

Praha: 2008. 33 s.

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí mezi sezeními. Jak například uvidíme v popisovaném příběhu terapie, kde je jedním ze zlomů právě zamyšlení se nad domácím úkolem.

Hesla: domácí úkoly ; kazuistika ; nestátní zdravotnické zařízení ; oceňování ; otevírání terapie ; pražský výtah ; předpoklady ; sebereflexe ; výjimky ; zodpovědnost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)