Thesis / kazuistiky

Záverečná práca: komentovaná kazuistika / Ondrejková, Eva

Bratislava: 2012. 9 s.

Zázračnú otázku som klientke položila až v poslednom sedení. Mojím zámerom bolo sumarizovanie detailov riešenia. Tiež som predpokladala, že podrobným preberaním dňa po zázraku ešte môžeme naraziť na niečo, čo by mohlo byť problematické a ešte premyslieť ako by to mohla zvládnuť. Ďalším zámerom bolo posilniť u klientky pocit sebaistoty, že to dokáže, že vie čo a ako má robiť. K takémuto využitiu ma viedla povaha našej práce – príprava na prestatie. Nebolo to úplne šťastné poňatie, lebo sme cieľ nemali rozdelený na nejaké konkrétnejšie čiastkové ciele, bol to veľký krok naraz.

Hesla: asertivita ; bezdomovci ; kazuistika ; občanské sdružení ; oceňování ; zkušený klient ; škálování

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)