Thesis / kazuistiky

Kazuistika / Popelková, Šárka

10 s.

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že se může ohradit vůči všemu, co se jí nebude líbit nebo jí nebude příjemné. To, že novému kontextu obě rozumíme, jsem si ověřila také na začátku první konzultace.

Hesla: domov mládeže ; kazuistika ; konflikt zájmů ; metafory ; předpoklady ; rámování ; samostatnost ; sebedůvěra ; zdravotní postižení ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)