Thesis / kazuistiky

Pavel a jeho samota / Ročovská, Silvie

13 s.

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také díky navození důvěry přinesla užívání medikace, která byla v jeho situaci indikovaná. Díky tomu se mohla zlepšit kvalita spánku a klient tak mohl znovu nabrat sílu. Začal postupně vyplňovat svoji samotu lidskými kontakty a dělat si program na každý den. Získal nástroje, jak se svými problémy nakládat.

Hesla: formulování zakázky ; kazuistika ; komunikace ; krizová intervence ; krizové centrum ; medikace ; oceňování ; samota ; SF ; strach

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)