Thesis / kazuistiky

Komentovaná kazuistika / Staňková-Zemanová, Yvona

2006. 12 s.

Mým osobním předpokladem pro práci v programu je pochybnost, zda klient, který projde terapeutickým procesem, začínajícím určením diagnózy závislosti (popis problémového systému), pokračujícím odhalováním příčin problémového chování a končí popisy vzorců chování, které v budoucnu klient nemá opakovat (rozšiřování problémového systému). Zda to umožňuje klientovi návrat mezi lidi, kteří problém se závislostí nemají, a tedy ho ani neřeší.

Hesla: drogy ; externalizace ; kazuistika ; narativní přístup ; psychoterapeutické zařízení ; psychoterapie ; substituční léčba ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)