Thesis / kazuistiky

Případová práce / Strachoňová, Kamila

2005. 10 s.

Na setkání popisuje smutek, který ho „zavalil“. Snažím se mapovat, s čím smutek souvisí, co říká Tomášovi. Do hry vstupují další věci jako bezcennost, být nulou, chyby z minulosti. Zajímá mě, kdy tyto pocity nemají šanci vzniknout. Ujišťuji se, jak nazvat všechny tyto pocity. Opakuje, že smutkem. Chci vědět, čeho chce smutek dosáhnout, o co mu jde. Poté: co se mu už podařilo?

Různé: Poznámky garanta

Hesla: cirkulární dotazování ; drogy ; externalizace ; kazuistika ; placená léčba ; smutek ; substituční léčba ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)