Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Šutorková, Kateřina

Praha: 2009. 16 s.

Uvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“, do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, kdy mi vysvětloval důvody, proč mi to neřekl. Uvědomila jsem si, jak právě předpoklady mohou ovlivňovat práci s tak náročnou cílovou skupinou jako jsou klienti kontaktních center.

Hesla: doprovázení ; drogy ; externalizace ; kazuistika ; konflikt zájmů ; kontaktní centrum ; poradenství ; předpoklady ; terapie ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)