Thesis / kazuistiky

Komentovaná kazuistika / Zvolská, Petra

Škvorec: 2005. 12 s.

Postupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i celé atmosféry. Kontinuitu také mohu spatřovat v návaznosti témat, která klientka přinesla tak, jak se v jejím životě vždy v mezidobí mezi sezeními udála.

Hesla: domácí úkoly ; doprovázení ; formulování zakázky ; kazuistika ; oddělení pro léčbu závislostí ; opiáty ; přepis rozhovoru ; stěžovatel ; substituční léčba ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)