Reports

Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta / Skorunka, David

Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008. 193 s.

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v psychologii, sociálních vědách a psychoterapii. Empirická část obsahuje detailní rozbor tří kasuistických případů (angl. single case study) a psychoterapeutického procesu, který vycházel z principů narativní terapie. Psychoterapeutický proces je zprvu nahlížen autorem disertační práce, který byl zároveň terapeutem, scílem posouzení přínosu narativního přístupu, tzv. construct validation research (Hiles, 2005). Součástí tohoto zpracování je i pohled klientů. Ten je k dispozici v podobě výňatků z terapeutických sezení získaných audio záznamy a také díky dotazníku, který klienti vyplnili s určitým časovým odstupem po skončení psychoterapeutické spolupráce (podrobněji v empirické části).

Různé: Disertační práce

Hesla: kazuistika ; metafory ; narativní přístup ; přepis rozhovoru ; terapeutické postupy

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)