Reports

Narativní přístup: Organizace jako dobrý příběh, rozhovor jako tvorba příběhu / Strnad, Vratislav -- Hesoun, Jan

In: Prezentace na 1. slovenské konferenci o koučování, Bánská Bystrica, květen 2005, prezentace na Letní univerzitě SOL – Privatuniversität für Management Wien - v Benátkách. - - 2005

Jak ze zkušenosti všichni dávno víme, firmy nejsou tvořeny jen produkty, rozvojovými projekty, ani je netvoří jakkoli magická čísla ekonomických ukazatelů, ale – firmy jsou tvořeny především lidmi. Jak dnes s pýchou i s rozpaky říkáme - lidskými zdroji. Lidé mají svoji osobní historii a svůj profesionální vývoj, aktuálně vyjádřený svým závazkem vůči firmě. Ten se projevuje plněním pracovních úkolů na úrovni zaměstnance. K nim se - na úrovni majitelů či managementu - přidávají vize a projekty toho, jak by měla fungovat celá firma. Čím vyšší je postavení člověka ve firemní hierarchii, tím větší je jeho možnost ovlivnit svými vizemi chod celé firmy.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)