Reports

Diskurz radikálního konstruktivismu / Schmidt, Siegfried J. -- Strnad, Vratislav (překlad)

Praha: Insitut pro systemickou zkušenost, 1992. 10 s.

Originální název: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus

In: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main. - - 1987

Radikální konstruktivismus umožňuje empiricky fundovanou alternativu novodobého vědeckého pozitivismu, bez podlehnutí módním trendům kritiky vědy z iracionalis- tických pozic. Produktivním způsobem překonává relativistické a skepticistické pozice tím, že prokazuje, že právě subjektivní závislost našich konstrukcí skutečnosti může vysvětlit naše úspěšné jednání v sociálně přijatém a zdánlivě objektivním fyzikálním světě. Poskytuje argumenty pro smysluplné překonání evropské tradice myšlení a poukazuje na naši plnou odpovědnost za přírodu a sociální prostředí, v nichž žijeme.

Různé: Výběr překladatele

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)