Reports / překlady

Otevřený dialog: Přístup k psychoterapeutické práci s psychózami v severním Finsku / Haarakangas, Kauko -- Alakare, Birgitta -- Seikkula, Jaakko -- Aaltonen, Jukka

Originální název: Open Dialog: An approach to psychotherapeutic treatment of psychosis in Northern Finland

In: Collaborative Therapy: Relationships and Conversations that Make a Difference. - - 2006

Otevřený dialog je sociálně konstruktivistický přístup k léčení různých psychických nemocí, který byl vyvinut v nemocnici Keropudas ve Finsku, kde se začal rozvíjet a šířit. Spíše než jasně vymezená metoda je to cesta myšlení a práce v psychiatrickém kontextu. V této kapitole popíšeme přístup k léčení zaměřený na léčebná setkání, která jsou primárním místem pro vytvoření rozhovoru. Nejprve načrtneme historii projektu a poukážeme na sedm vodítek pro přípravu práce. Potom popíšeme praktické i teoretické základy léčebných setkání, které jsou základem otevřeného dialogu.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
DOCX

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)