Documentation

Zásady užívání Studovny Systemiky

Vážení přátelé,

těší nás, že jste se rozhodli pracovat ve Studovně Systemiky. Při využívání zde uvedených zdrojů  mějte prosím na paměti, že se jedná o materiály určené výhradně pro Vaši vlastní práci a studium.

Materiály lze řádně citovat podle standardních pravidel, nelze je však za žádných okolností dále šířit nebo sdílet na sociálních sítích, ani užívat k jiným účelům nebo jiným způsobem, než jak je stanoveno vydavatelem v Zásadách užívání Studovny Systemika.

Žádostí o registraci pro získání přístupu a přístupem na níže uvedenou stránku přijímáte bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání:

1. Tyto Zásady užívání platí pro užívání webových stránek Studovna Systemiky na adrese systemika.g-i.cz (dále jen "webové stránky").

2. Materiály na webových stránkách jsou chráněny podle platného autorského práva.  Všechna práva jsou vyhrazena. Vydavatelem stránek je GI systém s.r.o., který poskytuje vzdělávání a konzultace. Matriály zde uvedené jsou určené pro vyučovací účely.

3. Pro uživatele těchto webových stránek platí kromě Zásad užívání i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tyto webové stránky, Internet nebo World Wide Web.

4. Všechny materiály, které jsou na těchto webových stránkách, jsou chráněny autorským právem. Materiály dostupné na těchto webových stránkách můžete využívat pouze pro osobní účely.

5. Nejste oprávněni obsah těchto webových stránek kopírovat, ukládat, distribuovat, sdílet na sociálních sítích, ani nesmíte obsah těchto webových stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení vydavatele nebo autora.

6. Vydavatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na webových stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však vydavatel neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Většina zde uvedených materiálů vznikla pro interní potřeby vzdělávání v GI systém s.r.o. jako výsledek jeho práce a práce jeho studentů. Mnohé z nich neprošly jazykovou ani redakční úpravou. Překlady jsou pouze pracovní.

7. Registrací získáte přístup do pracovního prostoru webových stránek . Nechť jsou Vaše příspěvky k věci. Vydavatel si vyhrazuje právo Vaše příspěvky redigovat.

8. Užívání a prohlížení webové stránky je na Vaše nebezpečí. Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu k webovým stránkám nebo z jejich užívání.

9. Vydavatel při ochraně Vašich údajů (např. emailová adresa) postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí a za žádných okolností je neposkytuje třetím stranám.

10. Vydavatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.

Zásady užívání vstoupily v platnost dne 1. září 2014

V kolekcích: DocumentationRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)