Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 4 / Tůma, Daniel

21 s.

Pokračuji v, pro systemiku klasickém, opracovávání objednávky. Ptám se klienta, zdali se máme spíš věnovat té situaci, a jak ji zvládat (Shazerův solution focused approach), nebo máme-li hovořit o tátovi a nebo zdali mi může říci, co z těch témat považuje za nejdůležitější pořešit, aby vedly podle něj ke kýženému efektu terapie. Jinými slovy ho zplnomocňuji k tomu, aby určil on cestu a téma rozhovoru a aby on sám posoudil, zdali je mu užitečné vše, o čem hovoříme a kudy rozhovor vedeme. Zároveň se ho ptám, podle čeho pozná, že naše setkávání může skončit. Odpovídá, že: ,,Budu zase sám sebou“.

Hesla: kazuistika ; odvaha ; pátrání po zdrojích ; přepis rozhovoru ; rodinná terapie ; škola

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)