Translations / studentské překlady

Reflektující tým: analýza z pohledu konstruování významu / Grandesso, Marilene

In: Journal of Constructivist Psychology. - Roč. 9, č. 4, s. 303-309. - 1996

Historie rodinné terapie ukazuje, že ačkoli se teorie a praxe vyvíjejí ve vzájemnosti, ne vždy si odpovídají. S příchodem konstruktivistického přístupu, v němž se již nepočítá s pozorovatelem, který by mohl být vně systému, byla do diskursu terapie vtělena odpovídající teorie dříve, než byla vyvinuta zcela přiměřená praxe.

Hesla: intervence ; konstrukce významu ; reflektující tým

Viz též: Journal of Constructivist Psychology

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF
External links:
Download fulltextFulltext
Download fulltextFulltext
Download fulltextFulltext
Download fulltextFulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)