Translations / překlady

Externalizování problému / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. Výňatek.
Hostitelský dokument

„Externalizování je takový přístup k terapii, který podněcuje klienty k tomu, aby zpředmětnili a občas personifikovali problémy, které je trápí. V tomto procesu se problém stává oddělenou entitou, a tudíž vnější vůči osobě nebo vztahu, který byl popsán jako problémový. Tyto problémy, které jsou považovány za inherentní (vnitřní, vrozené), stejně jako ty relativně stálé rysy, které jsou přisuzovány osobám a vztahům, jsou pak méně fixovány a méně omezují.

Hesla: externalizace

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)