Translations / překlady

Konverzace vedoucí k unikátním výsledkům / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 5. kapitola
Hostitelský dokument

Přestože je život bohatý na prožité zážitky, dáváme mnohým z těchto zážitků jen málo pozornosti. Prvky těchto prožitých zážitků, které jsou považovány za důležité se stanou součástí našeho vědomí a našeho životního příběhu (jen velmi malé množství zážitků je vybráno). Obrovnské množství zážitků z každodenního života jen blikne na obrazovce našeho vědomí a je zapomenuto v historickém vakuu. Mnoho těchto zážitků je “mimo fázi” v kontextu dominantích příběhů našeho života a proto nejsou ani zaregistrovány a nepřikládá se jim žádná váha. Tyto mimo-fázové zážitky mohou ale být potenciálně důležité a při vhodných podmínkách mohou vézt k “unikátním výsledkům” nebo “vyjímkám”. Identifikace těchto mimo-fázových prvků prožitých zážitků může zajistit první krok ve vývoji alternativního životního příběhu.

Hesla: přepis rozhovoru ; výjimky

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)