Translations

Forma, substance a diference / Bateson, Gregory -- Úlehla, Ivan (překlad)

Originální název: Form, Substance and Difference

s. 455-471.
In: Bateson, Gregory: Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. London, Jason Aronson Inc.
Hostitelský dokument

Vraťme se k původnímu vyjádření, pro něž Korzybski proslul – tvrzení, že mapa není území. Toto tvrzení je vyústěním velmi širokého proudu myšlení, které se vrací zpět do Řecka a vine se historií evropského myšlení posledních dvou tisíc let. V této historii trvá jakési násilné odtržení a často hluboký rozpor. Přinesl násilí nepřátel a prolévání krve. Počítám, že to všechno začalo s pythagorejci, jejichž spor s předchůdci dostal podobu: "Ptáte se, z čeho je to uděláno – země, oheň, voda atd?" Nebo se ptáte: "Jak je to uspořádáno?" Pythagoras směřoval spíše k hledání uspořádání než k hledání substance (podstaty). Tento spor trvá po celé věky a jeho pythagorejská polovina byla až donedávna polovinou ve všeobecnosti skrývanou. Gnostici byli následníky pythagorejců, alchymisté gnostiků atd. Spor dospěl k jakémusi vrcholu koncem 19. století, kdy byla postavena a posléze opuštěna pythagorejská vývojová teorie – teorie, která zahrnovala Mysl.

Hesla: klasika

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)