Subject: ontologická biologie

Variant(s): teorie Santiago, nová biologie, biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve strukturálním spojení s vlastním prostředím/ nabízí jednoduché vysvětlení toho, jak vzniká lidský jazyk, z čeho jazyk sestává, i vysvětlení tří výše zmíněných problémů.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)ontologickabiologieRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)