Translations / studentské překlady

Nechat mluvit čísla: jazyk v terapii / Berg, Insoo Kim -- De Shazer, Steve -- Fojtíková, Pavla (překlad)


In: Making Numbers Talk: Language in Therapy
Hostitelský dokument

Metafora terapie jako rozhovoru je stejně tak užitečná jako nebezpečně zavádějící. Nebezpečí spočívá v asi nezbytné změně samohlásky z a (as) na i (is), tedy z „terapie jako rozhovor“ na „terapie je rozhovor“. Záměna samohlásky označuje přeměnu metafory na metaforu, která se tváří jako koncept.

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)