Subject: vyznání

Variant(s): víra, spiritualita, náboženství, konfese

Celkem záznamů: 2

Náboženské přesvědčení samo není předmětem psychoterapie. Stává se jím, když je klient svým vyznáním sužován a potřebuje řešit nikoli teologické otázky, ale své životní problémy spojené s vlastní vírou.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vyznaniRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)