Thesis / kazuistiky

Za hranice online komunikace / Otavová, Mlada

2017. 42 s.

Terapeutická setkání probíhala v rámci ambulatního pracovičtě střediska výchovné péče (SVP), jehož posláním je preventivně-výchovná péče o klienty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)