Subject: systémový přístup

Variant(s): rodinná terapie

Celkem záznamů: 3

Systémový přístup vychází ze teorie systémů. Tvoří dominantní výkladové schema pro rodinnou terapii. Členové rodiny jsou bráni jako prvky systému, příslušníci rodiny tvoří jeho hranice a vztahy mezi nimi jsou vazby a nimiž terapeut pracuje.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)systemovypristupRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)