Subject: kritika

Celkem záznamů: 5

Konstruktivismus, zvláště radikální, svou provokující jinakostí přímo vyzývá ke kritice. Považujeme za užitečné se s kritickými názory seznamovat, neboť jen díky nim je možné mít ucelený názor.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)kritikaRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)