Reports

Silná pětka: úprava Lenka Šimková / Šimková, Lenka

Můžeme ji vidět poeticky jako pět Rychlých šípů a nebo také jako komplexní systém, jehož prvky vyjadřují budování vztahu s klientem a zároveň novou kvalitu celku, kde jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu, vzájemně se ovlivňují, vyrůstají ze sebe navzájem ne v předem dané posloupnosti, i když především bezpečí a připojení jsou svým způsobem „silná dvojice“, která má vždy co do činění s navazováním vztahu a další prvky se pak „vyhoupnou“ do popředí jako vlnky na hladině podle okolností.

Hesla: silná pětka

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)