Thesis / kazuistiky

Nerozhodná Hana / Poláková, Ladislava

2020. 18 s.

Spolupráce s Hanou trvala z mého pohledu celkem dlouho – téměř dva roky. Díky delší době, po kterou ke mně Hana docházela, mohu jak u ní, tak i u sebe pozorovat změny. Také si všímat chyb, které jsem udělala.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)