Thesis / kazuistiky

Hledání domova / Zichová, Lucie

2020. 24 s.

Setkání probíhala v Poradně pro ženy a dívky, kde jsem své služby nabídla bezplatně a na začátku své psychoterapeutické praxe. Cílovou skupinou jsou převážně ženy na hranici chudoby, které kromě existenčních problémů řeší i vztahy, práci, nízké sebevědomí, ale i domácí násilí, duševní onemocnění nebo závislosti.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reportsRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)