Reports

Teorie změny napříč vybranými směry: populárními v ČR / Marešová, Tereza

Snažím se o komparaci podobností a rozdílů v rámci teorie změny u individuální formy terapie. V této práci prezentuji tedy obecný přístup k teorii změny, bez ohledu na skupiny pacientů vyžadující konkrétní úpravy procesu změny – např. děti, psychotičtí pacienti. Ve své práci se chci zaměřit konkrétně na situaci v České republice – tedy na srovnání několika směrů nejpopulárnějších zde, včetně specifičtějších modalit v rámci těchto směrů. Jako nejpopulárnější přístupy jsem identifikovala psychodynamické, gestalt a systemické terapie.

Hesla: diplomová práce

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)