Reports / sam

Fenomén jazyka v psychoterapii / Strnad, Vratislav -- Úlehla, Ivan

ISZ Praha: 1996.

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie a psychoterapie si do dnešní doby ponechaly ambivalentní vztah ke své identitě, dodnes jsou zatíženy analogiemi z oblasti fyziky, biologie a nověji z oblasti kybernetiky, teorie systémů a informatiky.Tyto analogie ovšem předmět psychologie nevyjasňují, nýbrž jej činí ještě nejasnějším.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)