Translations / sam KN22

Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi / Dell, Paul F. -- Adamovský, Petr (překlad)

Originální název: Understanding Bateson and Maturana: Toward a Biological Foundation for the Social Sciences

In: Kontext. - Roč. 23, s. 45-67. - 1993

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je dobře slučitelná s prací Batesonovou. Kromě toho článek obsahuje konfrontaci hlavních kontrastních momentů ... Konečně se v článku tvrdí, že důraz na epistemologii odvedl pozornost zastánců i odpůrců od důležitého poselství Batesona a Maturany: sociálním systémům a veškerému lidskému snažení je nutno rozumět ve světle naší existence jakožto biologických entit, které jsou spojeny prostředím. Biologická ontologie implicitní v Batesonových spisech a explicitně načrtnutá v Maturanových může /konečně/ poskytnout spolehlivý základ sociálním a behaviorálním vědám..From Systemic to Clinical Epistemology

Hesla: biologie ; epistemologie ; integrativní pokus ; kritická úvaha ; ontologie ; strukturní determinismus

Viz též: Wiley Online Library

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)