Institution: Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ

See also: Macek, Zdeněk

See also: Insitut pro systemickou zkušenost, GI konzultace a vzdělávání

Celkem záznamů: 3

Vzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Zdeňka Macka, v roce 2009 se sloučilo s Renesancí. Dnes součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Aktuálně v rekonstrukci.Control Number(s):

  • INSTITUTION|(SYS)vzdelavacistrediskoRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)