Institution: Management centrum, pracoviště ISZ

Variant(s): ISZ-MC

See also: Strnad, Vratislav

See also: Institut pro systemickou zkušenost

Celkem záznamů: 2

Vzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Vratislava Strnada, dnes pod názvem ISZ-MC.Jinde na webu: webové stránky

Control Number(s):

  • INSTITUTION|(SYS)managementcentrumRate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)