Thesis / kazuistiky

Případová práce k závěrečným obhajobám / Brejcha, Tomáš

15 s.

Když jsem se zpětně díval na videu na svoji práci, napadaly mě věci, které bych dělal nyní jinak, protože s odstupem jsem přicházel na nevyužité možnosti, které zázračná otázka skýtá a nedostatečně jsem ji vytěžil. Uvědomoval jsem si zpětně, že jsem klientku málo vtahoval do přítomného okamžiku, kdy se zázrak děje. Také mi pak došlo, že jsem se soustředil na rozdíly, které vnímají lidé kolem Šárky, ale málo jsem propracoval práci s rozdíly.

Různé: Poznámky garanta

Hesla: drogy ; formulování zakázky ; kazuistika ; konflikt zájmů ; motivační rozhovory ; terénní sociální práce ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)