Thesis / kazuistiky

Terapeutické přibližování k panu Drakovi / Brožová, Eva

Praha: 2005. 12 s.

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým tempem. Musím to být já, která se přizpůsobí jeho jazyku, jeho tempu a pokusím se v tomto jeho systému ukázat ještě jiné možnosti, dát mu na výběr, pokud si bude chtít vybírat. Změna, moment proměny, to je to, o čem přemýšlím.

Hesla: chráněné bydlení ; externalizace ; kazuistika ; mentální postižení ; naslouchání a mluvení ; předpoklady ; přepis rozhovoru ; rozhovory ; stěžovatel

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)