Thesis / kazuistiky

Psychoterapeutická konzultace s paní Hankou / Bryks, Antonín

2008. 15 s.

Domnívám se, že terapie byla vedena postupem sedmi kroků v „narativním“ způsobu a směřovala k vytyčenému cíli. Bylo použito průběžné oceňování, přesvědčování logikou a návody, které si klientka většinou sama v sobě hledala.

Hesla: externalizace ; kazuistika ; oceňování ; psychiatrická ambulance ; psychosomatika ; přepis rozhovoru ; SF ; stres ; zkoušky

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)