Thesis / kazuistiky

Kazuistika / Brzkovská, Jana

Brno: 2007. 13 s.

Přiznávám, že kdybych měla na výběr, pro zpracování kazuistiky bych si práci s ní rozhodně nevybrala. Po několika měsících přemýšlení, zvažování, pochybností, (sebe)litování, (sebe)konejšení – vše podpořeno supervizí - jsem se přece jen rozhodla práci napsat. Dokonce jsem dospěla do bodu, kdy mi připadá, že to snad ani jinak nemohlo být, že jsem ke svému posunu potřebovala právě tuhle zkušenost.

Hesla: bezpečí ; kazuistika ; mluvení a naslouchání ; mnohomluvný klient ; přepis videokazety ; sebereflexe ; supervize

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)