Translations / studentské překlady

Rodinná terapie bez rodiny: rámec pro systemickou práci / Asen, Karl -- Jenkins, Hugh -- (překlad)

Originální název: Family therapy without the family: a framework for systemic practice

In: Journal of Family Therapy. - Roč. 14, č. 1, s. 1-14. - 1992

Toto pojednání kontrastuje se základními zásadami systemického myšlení v rámci vůdčích principů psychodynamického přístupu a pokouší se nastínit specifické techniky, které mohou používat terapeuti rodinných problémů při zkoumání jedinců. Má se za to, že užitečný systemický rámec lze praktikovat, jestliže se terapeut zaměří na provozování terapeutického systému „otevřeného“ dalším příslušným osobám, které se mohou kdykoli připojit.

Hesla: kazuistika ; návody ; přepis rozhovoru ; rodinná terapie ; systémy

Viz též: Wiley Online Library

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)