Translations / zlatý fond

K teorii schizofrenie / Bateson, Gregory -- Jackson, Don. D. -- Haley, Jay -- Weakland, John

Originální název: Toward a theory of schizophrenia

In: Behavioral Science Toward a theory of schizophrenia. - Roč. 1, č. 4, s. 251-254. - 1956
Hostitelský dokument

Tento článek referuje o výzkumném projektu, který navrhuje a zkoumá široký a systematický pohled na podstatu, etiologii a terapii schizofrenie. Výzkum vyústil v diskuzi nad různorodými daty a ideami, do které přispívali odborníci se zkušenostmi z oblasti antropologie, komunikační analýzy, psychoterapie, psychiatrie a psychoanalýzy. Stále nebylo dosaženo všeobecné shody ohledně obecných základů komunikační teorie o vzniku a podstatě schizofrenie. Tento příspěvek je předběžnou zprávou o našem pokračujícím výzkumu.

Hesla: dvojná vazba ; klasika ; komunikace ; schizofrenie ; výzkum

Viz též: Toward a theory of schizophrenia

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


preklad:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)