Translations / studentské překlady

Trauma, kompetence a výběr: Klinická praxe v rámci narativní terapie / Beaudoin, Marie-Nathalie


In: Traumatisme, competence et Choix
Hostitelský dokument

Tento článek pojednává o procesu přepisu zkušenosti a osobního příběhu o traumatických událostech. V článku je představen model konkrétních malých kroků, které mohou sloužit k zážitku kompetence u klienta, pomocí modelu o čtyř kvadrantech. Přepis terapeutického sezení pak ujasňuje zmíněný model.

Hesla: narativní přístup ; návody ; přepis rozhovoru ; struktura rozhovoru ; trauma

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)