Translations / citováno studenty KN111

Poplácání po rameni, návod pro ocenění („compliment“) v terapii zaměřené na řešení / Berg, Insoo Kim -- Mrvová, Kamila (překlad)


In: Crafting the "Tap on the Shoulder"
Hostitelský dokument

Autoři popisují vzor pro užití ocenění, který je založen na jejich zkušenostech z práce s krátkou terapií zaměřenou na řešení na klinice duševního zdraví. U většiny lidí je rodina nejdůležitější částí jejich sociálního systému, a proto je klíčem k vytvářeníní řešení. Pro autory je šablona důležitá zejména při utváření řešení uvnitř rodinných systémů a je tedy velmi užitečnou komponentou v rodinné terapii. Tento článek zkoumá pět komponent tohoto vzoru, který pomáhá při vytváření zpětné vazby a obsahuje příklady z praxe. V článku je kladen důraz na úplný přepis zpětné vazby s oceněním ze sezení rodinné terapie.

Hesla: kazuistika ; návody ; přepis rozhovoru ; SF ; struktura rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)